13 april 2015

Musik og Dands på uønskelig Tid i Smaagaderne, I Særdeleshed i Dybensgade o.s.v.

(Efter indsendt)

Allerede ved højlys dag kl. 14 om eftermiddagen høres i smågaderne, og fornemmelig i Dybensgade på strækningen fra Ulkegade ned til Skvaldergården et utåleligt lirendrejeri, blandet med gæstestøj næsten fra hver anden stue og kælder hele gaden igennem. Den tænkende borger der kommer denne vej, stopper ørerne til for denne musik. Beklager at så mange raske sømænd, så mange skikkelige håndværkskarle her bruger tid, penge og muligt helbred og sundhed. Vænnes til lediggang, får afsmag for strengt arbejde og gør sig uduelig i fremtiden til at fortjene sit brød. Naboer og genboer ækles ved at høre denne dansestøj på et tidspunkt da vores eftermiddagsarbejde først begynder. Ønskeligt derfor om dette væsen først blev tilladt kl. 7 om aftenen og igen blev befalet ophørt kl. 10. Endda var der tid nok for disse stakler at blive af med hvad der synes at være dem til byrde: tid, penge, helbred og sædelighed. Og de omkringboende kunne da i al ro fortsætte
deres sysler hver i sin kreds, uden på en så ubehagelig måde at blive forstyrret.

(Politivennen nr. 537, 13. august 1808, s. 8623-8624)

I Dybensgade på strækningen fra Ulkegade ned til Skvaldergården er der et utåleligt lirendrejeri, blandet med gæstestøj næsten fra hver anden stue og kælder hele gaden igennem. (Huse på Dybensgade fra Politivennens tid. Eget foto)

Redacteurens Anmærkning

Ulkegade (siden 1932 Bremerholm) var på Politivennens tid en af de mest berygtede gader i København og udenlands pga gæstfri damer, sociale bærme, prostitution mm. Og sådan blev det i øvrigt ved næsten 100 efter Politivennen, helt op til 1932 hvor gaden blev totalt udslettet.

H. C. Andersen boede i Dybensgade 20. Men fattede tilsyneladende ikke hvad pigerne i gaden levede af.