08 april 2015

Ønske i Anledning af benådede Slaver

(Efter indsendt)

Man har set at en del af de ved kongelig benådning af slaveriet frigivne slaver driver om på gaderne i den usleste dragt. Det mener indsenderen ikke bør finde sted. Men det ville vel heller ikke være vanskeligt at blive sørget for at disse mennesker kan anvises steder, hvor de kunne fortjene det højst nødvendige til livets ophold, som i denne tid hvor der foretages så meget offentlig arbejde. De ville derved føle fordelen af deres frihed og kunne muligt jo endnu blive nyttige skabninger for det menneskelige selskab. Derimod i den tilstand de nu driver omkring synes deres frihed dem en byrde om end følgen ikke kan formodes at de igen skulle falde tilbage til forrige levned.

(Politivennen nr. 525, 21. maj 1808, s. 8429-8430)