10 april 2015

Ønske til Fordel for en indenlandsk Fabrikering

(Efter indsendt)

Det er nu bekendtgjort i Addresseaviserne hvor man kan levere affald af alle slags papir, og hvad man kan få for tøj. Det er altså en grundet formodning at deraf kan laves papir, om ikke af allerfineste, så dog brugbart og fornødent papir. Da det nu er meget rimeligt at alle slags fabrikerede varer her i landet må blive dyre, når enhver ikke med fælles bestræbelse vil hjælpe fabrikkerne til det, som disse trænger til for at holde deres fabrikker i gang, og levere frembringelserne heraf, så var det at ønske at alle kollegialbuddene, såvel som de ved vores mange handelskontorer, hvor der falder mange omslag og affald af papirer, til deres egen fordel såvel som af patriotsiver, ville samle disse sammen for mod den bestemte betaling at lade levere på det averterede sted. Og man turde da håbe at det ringere, men dog brugbare slags papir, derved skulle blive at få, og det til en nogenlunde tålelig prise. For det er intet under at fabriksvarer her i landet stiger, når ikke engang landets børn vil hjælpe disse, med de ringe rå-evner der kunne blive dobbelt nyttige, og som man ofte ser smidt ud med andet skarn og kastes på skarnvogne.

(Politivennen nr. 528, 11. juni 1808, s. 8479-8480)


Redacteurens Anmærkning

Det originale ord for tøj er lød. Ifølge Ordbog over det danske sprog kan lød også være låd, dvs. tøj. Og da man fremstillede papir af gamle klude på Politivennens tid har jeg gættet på at dette må være meningen.