10 april 2015

Ønske til Papirs bedre Besparelse (Efter indsendt)

I en tid hvor papiret stiger så overordentlig i pris, og en del af materialerne til det vi selv kunne forfærdige deraf, så højligen behøves til forbinding og optrævlet linned, turde vel dette forslag til nogen besparelse i denne henseende ikke komme i utide. At nemlig vores bogtrykkere og boghandlere ville enes om at spilde mindre ved at afskaffe de brede margener og sætte skriften mere sammen. Derved ville man næsten på et ark kunne rumme så meget som nu på fire, og prisen på arbejdet selv måtte da også forholdsmæssig forhøjes. Måske tabte trykken noget i skønhed. Men hvad ville dette betyde mod det gavnlige øjemed!

København den 6. juni 1808

(Politivennen nr. 528, 11. juni 1808, s. 8480-8481)


Redacteurens Anmærkning

Forslaget vandt ikke gehør hos Politivennens redaktør, Seidelin. Politivennen vedblev med samme margen og skrifttype.