15 april 2015

Ønske til Theaterdirektionen

(Efter indsendt)

For en stor del mennesker som bor omkring i Københavns forstæder eller på Frederiksberg, er det ubehageligt ikke at kunne overvære et skuespil til ende, uden at være udsat for at blive lukket inde i byen. Torsdag aften var dette tilfældet med adskillige, selvom de gik før forestillingen var forbi. Flere familier afholder sig virkelig af denne årsag fra en fornøjelse som ellers gerne deltager i, da de undertiden efter at have set et eller andet tørt stykke, må forlade en smuk ballet eller dans som igen skulle gøre dem oprømte. 


Passersededel til stadens porte. Gjaldt dog kun så længe portene var åbne.

Indsenderen, som er forvisset om direktionens stræben efter at bidrage så meget som muligt til hele publikums fornøjelse, smigrer sig derfor med det håb at direktionen på en eller anden mest pasende måde vil træffe den foranstaltning at forestillingen er til ende senest kl. 10½ hver aften sålænge stadens porte lukkes kl. 11.


(Politivennen nr. 540, 3. september 1808, s. 8670-8671)