07 april 2015

Om den af Englænderne hemmeligholdte Komposition til Natsignaler (white-fire)

(Efter indsendt)

Englænderne bruger på deres krigsskibe
som natsignaler en vis komposition, som de kalder white-fire, hvis bestanddele de gør en stor hemmelighed af. Indsenderen har i et tysk månedsskrift opdaget opskriften til det. Da natsignalet bruges med nytte, tor han at det under nuværende omstændigheder vil være hensigtsmæssigt at vække opmærksomhed for dette brændstof. Udførlig underretning om tilberedelsen, brugen og virkningen af dette såkaldte white-fire findes i Bachs Monatliche Correspondenz zur Befördering der Erd- und Himmelkunde, juli 1807, pag. 13. 

Bestanddelene er: 24 dele salpeter (nitrum depurat), 7 dele svovlblomster (flor. sulphuris), 2 dele rød arsenik (Arsenicum rubrum). Den tilberedte sats pakkes i en passe eller æske og antændes. Denne komposition har den fortrinlige egenskab at flammen er overordentlig stærk og skinnende, hvorfor den kan ses i en meget lang afstand, og hverken regn eller vand kan slukke den. Dens skin er så stærkt, at de som er nærved, formedelst intensiteten af dette lys, blændes deraf og fornemmer en følelse i øjnene som når man ser på solen. Satsen antændes med samme hastighed som krudt dog uden alt smæld. 

Udførlig underretning om tilberedelsen, brugen og virkningen af dette såkaldte white-fire findes i Bachs Monatliche Correspondenz zur Befördering der Erd- und Himmelkunde, juli 1807, pag. 13

Varigheden af flammen og afstanden på hvilken den kan ses, beror på kvantiteten af satsen og størrelsen af kassen hvori den indeholdes. Bach forsikrer ved anstillede forsøg at have fundet at en kasse af 6 tommers gennemsnit og 3 tommers højde med den antændte sats straks efter solens nedgang kan ses i en afstand af 36.000 favne eller 9 mil. De sædvanlige indsignaler, brændende halmknipper og tjæretønder ville i ovennævnte tilfælde næppe kunne ses i en afstand af 2 mil. Dette brændstof er ikke kostbarere end det almindelige krudt. Detaljerne findes udførlig i det ovennævnte månedsskrift. Anmelderen indstiller til høje vedkommende om det ikke skulle kunne lønne omkostningerne at anstille forsøg med denne sammensætning, da man dermed vist nok meget godt kunne signalere over bæltet om natten.

(Politivennen nr. 521, 23. april 1808, s. 8361-8363)