03 april 2015

Spørgsmål

(Efter indsendt)

Siden udførsel på risengryn og andet mere er forbudt, ville det sikkert være at ønske at også forbud mod udførsel af indigo, konchenille og andre farvevarer måtte komme i betragtning da farvevarer nu er i så høj pris at intet pund linnedgarn kan farves under 1 rigsdaler, ingen alen blå vadmel under 1 mark 4 skilling og i fald intet forbud på disse farvevarers udførsel sker, kunne farverne måske ikke vedblive deres næringsvej.


(Politivennen nr. 516, 19. marts 1808, s. 8298-8299)