04 april 2015

Tyvedrenge på Gammeltorv

(Efter indsendt)

På dette torv og undertiden i de nærliggende gader har man i den senere tid mærket at en del drenge ikke alene viser sig temmelig gode lommetyve, men endog har sammenhæng eller komplot med hinanden. Deres anfører skal være den under tiggernavnet velkendte Lillefanden, der går i en blå frakke. Indsenderen skal når han får spor på mere desangående straks gøre det bekendt. Han har forud meldt dette til advarsel, og ville ønske at medborgerne skærpede deres tænkemåde lidt mod al slags tyveri og anholdt enhver som pågrebes i gerningen, i stedet for den rigtig nok mageligere og derfor desværre almindeligere skik at skælde ud eller banke den pågrebne og derpå lade ham gå. Derved styrkes han kun på sin onde vane fordi han altid tror at skulle slippe så let fra det.


(Politivennen nr. 516, 19. marts 1808, s. 8285-8286)