17 april 2015

Uskik af Sælgekællinger i Adelgaden

(Efter indsendt)

I Adelgade, noget forbi Prinsensgade højre side, har nogle sælgekoner en væmmelig vane. Aldrig så snart er klokken ringet 12 og kunderne borte, før natkappen afrives og hovedet lægges i skødet og en almindelig leden efter grådyr begynder. Det er alt for ækelt at tale videre om denne jagt og dens manøvrer. Men da de omkring boende ved dette blotte syn jages bort fra vinduerne, og det virkelig er af de ting, der ikke burde ske, og kan koste mange sædelig forbigående middagsmaden har man troet at burde anmelde det offentlig, i det håb at den magt de har frygt for, vil tage sig af sagen og indskærpe disse kvinder at tøve med sådant til de er inden døre.


(Politivennen nr. 543, 24. september 1808, s. 8725-8726)

Et kik gennem et bagtrappevindue til en lejlighed i Adelgade 91A på Politivennens tid. Her boede en hel familie. Dog nok ikke så rent og lugtfrit som her. Sandsynligvis har de også haft gæs, hund eller hvis de har haft råd til det, et svin eller en ko. (Eget foto. Nationalmuseet).


Redacteurens Anmærkning

Prinsensgade er en nu ikke længere eksisterende gade der forbandt Borgergade 129-131 med Adelgade 274-275 parallelt med Dronningens Tværgade og Hindegade.

Der boede en snedker i Adelgade, i en bygning der hed Linden, ifølge Dagen, 30. august 1808:
I denne Krigstid, da mangen ædel Færdrelandets Forsvarer besegler sit Krav paa dets Taknemmelighed med Tabet af dyrebare Lemmer, da vi have med en glubsk og lumsk Fjende at gjøre, hvis Feltherrer ønske Kvinder og Børn sammenproppede i de Byer de belejre, for at kunne lemlæste dem med Bomber o.s.v. er det en sand Glæde at erfare, at vi ogsaa hos os selv kunne faae saadanne Redskaber gjorte, der paa den bedste Maade lindre Tabet af en Arm eller Fod, og gjøre det ukiendeligt. Hr. Snedker J. Wulf, boende i Linden i Adelgaden, forfærdiger overmaade velgjorte mekaniske Arme og Fødder, og for en taalelig Pris. Ogsaa mekaniske Stole for Apoplektiske forstaaer han at forfærdige til største Tilfredshed.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar