13 maj 2015

Bemærkninger over Indgangen til Kongens Have fra Kronprinsessegade

(Indsendt)

Med fornøjelse har man set at på det seneste afværger skildvagt ved den omtalte indgang uorden og forhindrer at drengene ikke fuldstændig ødelægger stakittet og de unge træer, hvilket deres adfærd i de første dage ved havens åbning lod befrygte. Men da man mener at kun den ene fløjdør til haven er åben, så var det at ønske at begge dørene blev åbnet i det mindste om søndagen. Vel er havens indgang ved politiets gode foranstaltning ikke mere besat af frugt- og kagekællinger. Og derved er den ubehagelig som kom deraf fjernet. 

Men undertiden er dog mængden af de spadserende især om søndag eftermiddag så stor at denne trængsel kan blive farlig for børn og frugtsommelige. Man foreslår derfor at træffe den foranstaltning at begge fløjdørene holdes åbne i det mindste om søndagen. Om ikke en havevogter kunne forebygge meget uorden og kådhed som udøves mod træer, bænke og statuer overlades til ansvarliges bedømmelse. Indsenderen heraf så engang 5 drenge som var klatret op på Herkulesstatuen og som prøvede at vælte den.


"Indsenderen heraf så engang 5 drenge som var klatret op på Herkulesstatuen og som prøvede at vælte den". (Herkuleslogen 1809, set af Eckersberg/Lahde. Statens Museum for Kunst).

Dette kunstværk fortjente at istandsættes og for fremtiden at blive sikret ved et rækværk, hvis det ikke skal udsættes for at blive ganske tilintetgjort om nogle år, hvorpå de ved siden stående statuer afgiver et sørgeligt bevis.

(Politivennen nr. 19, Løverdagen den 11. maj 1816, s.  s. 281-282)