12 maj 2015

Om farvet Tøjs Tørring på Gaderne

(Indsendt)

Indsenderen af dette vover at henlede de ansvarliges opmærksomhed på: Om det ikke strider mod politilovene at farverne her i staden hænger det farvede tøj ud over gaden således at man næppe kan køre under det, lige som den uskik at udhænge klæder, især fra kældrene på forsiden af husene til fortovene? Det sidste lader til dels til at være dæmpet. Men det første synes ikke endnu at have tildraget sig politiets opmærksomhed. Og mod dette ivrer indsenderen især, da følgerne deraf kan blive så farlige. Efter sigende skal flere heste have løbet løbske af skræk for det fra farverne over gaden hængende tøj. Noget som især er skræksomt for unge muntre heste og som umuligt kan undgå deres opmærksomhed, da tøjet ved at hænge lavt og blive ført hid og did af vinden ser ud som om det hvert øjeblik ville falde ned på hestene. 

Indsenderen fik forrige år på landet 2 heste. Men det var ham ikke muligt da de kom til byen at få dem forbi det udhængte farvetøj i Frederiksberggade. Og uagtet samme heste nu er tilkørte, vedbliver de alene at være bange for det. Og skønt de aldrig har løbet løbsk er jeg overbevist om de under en uvant kusks anførsel vil løbe ved sådanne steder. Sæt endog om stadens indbyggere som holder heste, kan undgå de gader hvori sådant hænger, da de kan have lagt mærke til deres heste som ikke tåler at se samme. Så bliver det dog stedse farligt for bonde, som kører til staden, da denne ofte kan have heste som det ikke er sket at de har passeret farvere, og hvor muligt en dreng er kusken. Hvor troligt da at hestene løb? 

Og hvem kender ikke de skrækkelige følger det kan have med løbske heste på Københavns gader, og må ikke grue for det? Man så eksempel på det for kort tid siden på Østergade, hvor nær flere mennesker kunne have sat livet til under sådanne omstændigheder. Hvad er ikke børn, frugtsommelige koner og gamle udsat for? Enhver af stadens beboere som elsker liv og sundhed, er vist enig i at alt hvad som kan forskrække heste, såvidt muligt bortryddes, og det kan efter indsenderen uforgribelige mening ikke kaldes uretfærdigt hvis farverne blev forpligtiget til at hænge deres tøj til tørring i gårdene, eller søgte tilladelse til at bruge voldene til det. Men under ingen omstændigheder burde det tillades at hænge det over gaden.(Indsendt)

(Politivennen nr. 18, Løverdagen den 4. maj 1816, s.  276-278)