12 maj 2015

Efterretning for Medlemmerne af Lapseordenen

(Indsendt)

For nogen tid siden var der tale om en lapseorden der skulle eksistere her i staden. Da man nu i nogen tid ikke har læst desangående, så troede jeg at den var ophævet. Men ved at gennemgå de bøger som dagligt kommer tilbage til mit lejebibliotek, finder jeg at den dog er til endnu, da de på mange steder efterlader deres kendemærker. 


Da jeg nu ikke kan fremkomme med den almen bekendte sætning: At man bør respektere andres ejendom, for jeg forudsætter at deres skrivelyst pirrer således i deres fingre at det er dem umuligt at modstå, så har jeg taget den beslutning at udgive et ugeblad som skal optage alle litterære anmærkninger som ordenens medlemmers vældige ånd kunne indskyde dem. Og for at ikke nogen af dem skal komme i forlegenhed for at gøre mine bøger urene, så kan enhver af dem daglig afhente så eget papir hos mig som der behøves til sådanne vittighedsprodukter.

(Politivennen nr. 18, Løverdagen den 4. maj 1816, s.  275-276)