12 maj 2015

Utilladelig Brænde-Opsamling i Nyhavn

(Indsendt)

Næsten daglig er det tilfældet, især på de gader der støder til Nyhavn, at møde kællinger og unge piger med byrder af spåner, heriblandt hele favnestykker brænde stikke frem. Indsenderen så forleden eftermiddag da han passerede vejen fra Bredgade over Kongens Nytorv til Holmens Kanal, ikke mindre end 3 kællinger komme fra Nyhavn, forsynet med gode brændebyrder. Og ved at opholde sig lidt ved en af pavillonerne uden for Komediehuset, så han endnu to unge piger komme fra samme kant, ligeledes forsynede med brændebyrder


Da det ikke er at formode at nogen brændekøber (der desuden betaler sit nødvendige brændsel i dyre domme) med fri vilje skulle undlade at påse at få sit i favnen rigtigt satte mål brænde også rigtig modtaget, så må med rimelig grund antage at disse kællinger og unge piger på anden, næppe tilladelig måde, har begyndt en ny industrigren og tilegner sig det som tilhører andre. Hvad enten dette nu sker ved andres medvirken eller ved egen list og snilde, vover indsenderen her at bestemme. Om også antages at en del spåner og bark ved brændets opkasten fra fartøjerne kunne falde af og så opsamles, hvorfra da disse hele favnestykker brænde? 

At nogen skipper der jo skal og må svare sin reder til det modtagne favnemål, skulle skænke eller bortsælge sådanne hele stykker eller store spåner til sådanne omflakkende er jo på ingen måde at antage. Så meget desto mere da plakaten af 12. maj 1766 som endda ydermere for en kort tid siden på ny er bragt i erindring, befaler at ingen skipper før, ved eller efter brændets udmåling må understå sig at give favnesættere eller læssere under hvad prætekst det end kunne ske, hverken brænde eller penge i dusør.

(Politivennen nr. 18, Løverdagen den 4. maj 1816, s.  271-273)