19 maj 2015

Bøn til de Retslærde

(Indsendt)

Da vores danske retslærde jo fornemmeligen er bestemt til at værne om danske folks ret og den største del af et folk ikke forstår latin, så ville det det sikkert være ønskeligt om vores lovkyndige så vidt muligt ombyttede lovkyndighedens latinske kunstord med passende danske. Foruden den anførte meget vigtige almindelige forståelighed, ville mange agtværdige lægmænd undgå at gøre stig latterlig ved forvanskninger af latinske lovudtryk. 


At dette ikke sjældent er tilfældet er bekendt. Dog er følgende sikkert et af de latterligste eksempler i denne henseende. En skikkelig mand der formentlig i sin skole have lært at romerne kaldte det mensa og natio, som vi danske kalder bord og folk, men næppe havde fået fat på fructus af salig Anchersens latinske grammatik, spurgte engang i et selskab, hvor man fortalte at en mand søgte beneficium processus gratuiti: "Hvad betyder egentlig dette beneficium prostitutionis gratuitæ?"

(Politivennen nr. 28, Løverdagen den 13. juli 1816, s. 428)

Redacteurens Anmærkninger 

Søren Anchersen (1698-1781) var ifølge Den Store Danske forfatter til Grammaticae Latinae praecepta in compendio (1751), som var den første, på dansk skrevne latinske grammatik.

Beneficium processus gratuiti skulle ifølge flere opslag på nettet være en bevilling for embedsmænd til en fri proces for at forsvare embedshandlinger overfor fremsatte beskyldninger.