19 maj 2015

Et Par Ord om Natrenovationen

(Indsendt)

Det synes uskik at når kørekarlene kommer til et hus for at afhente læs, så sætter de den side af vognen som vender til huset i rendestenen. Er denne dyb, så er vognen fuld på den ene, og næppe halv på den anden side. Og dette tæller for et fuldt læs. Taler nogen om det, da kan han forvente grovheder som svar.


Kunne denne uskik ikke fjernes ved at give karlene justerede baljer, hvis størrelse og antallet der hører til et læs, offentlig blev bekendtgjort. Så kunne man i tvivlstilfælde måle og tælle med.


(Politivennen nr. 28, Løverdagen den 13. juli 1816, s. 428)