19 maj 2015

Vand! Vand! Vand!

Adskillige grundejere her i staden har den slemme uskik at lade deres pumperedskaber forfalde så beboernes af deres lejligheder ofte ikke kan få det fornødne vand til husholdningen. Der har i dette blad været klaget over at denne vandmangel har eksisteret. Nu finder den sted i Gothersgade i flere gårde mellem Møntergade og Kongens Nytorv. Foruden at det er ubehageligt for den ordentlige gårdejer at se sit pumperedskab hele tiden brugt og slidt op af uvedkommende, er sådan vandmangel utilladelig og farlig hvis en ildebrand uheldigvis skulle forekomme i nærheden.

(Politivennen nr. 28, Løverdagen den 13. juli 1816, s. 427)