14 maj 2015

Bøn til Ejeren af en Gaard på Østergade

(Indsendt)

Ejeren af en gård på Østergade hvori der er mange beboere, anmodes af disse om at ændre den måde hvorpå han lader sin renovationsbeholdning fjerne. Gødningen af et par heste og et par køer sammen med den rige beholdning af et så stort personales ekskrementer, fjernes i hvert fald en gang om ugen af en bonde der ved højlys dag øser dette op fra kulen og læsser det på vognen. Til uudholdelig væmmelse og stank for gårdens beboere. Da nu disse alligevel må betale renovationspenge, så tror de med rimelighed at kunne forlange at udkørslen bør ske på den sædvanlige måde om natten. Også for de øvrige af gadens beboere er den hidtil brugte metode ubehagelig. For man kører vel ikke just så forsigtigt at noget ikke bliver spildt, og dette skylles da ud og bliver stående i en tilstødende rendesten, hvor det i lang tid giver slem stank fra sig, da denne rendesten sjældent rengøres.


(Politivennen nr. 21, Løverdagen den 25 maj 1816, s.  315-316)