08 maj 2015

En Røst fra Landet

(Indsendt)

Det er umenneskeligt at man i hovedstaden glemmer at sørge for vand til de firbenede hvis kræfter og anstrengelse bringer føde og brændsel på torvene. Så meget mere som lejligheden ikke mangler. For Gammel og Nytorv har 5 poster, foruden springvandet. Og da kan landmanden holde 6 timer uden at kunne læske sine heste med en dråbe. Ønskeligt var det at en vandtrug blev hensat under en af posterne på hvert af de offentlige torve hvor landmanden falbyder sine varer, eller hvor der er bestemt plads for ledige vogne. Ved stranden og på Kongens Nytorv er sådanne vandtrug for vognmændenes heste. Derimod må landmændene søge vand i gæstgivergårdene for sine, og dog er disse langt mere trængende end de andre, der kunne vandes før de kører ud, mens denne ofte kommer lige fra porten til torvet hvor han må holde flere timer. Fortjener landmanden ikke så megen opmærksomhed?


(Politivennen nr. 12, Løverdagen den 23. marts 1816, s. 187-188)

"Gammel og Nytorv har 5 poster, foruden springvandet. Og da kan landmanden holde 6 timer uden at kunne læske sine heste med en dråbe." (Gammeltorv 1829. Foran Philip de Langes gård til højre ses en vandpost. Harald Langberg: Fra torv til torv, 1943)