08 maj 2015

Au i Skidenstræde

(Indsendt)

Lørdag den 9. i denne måned om eftermiddagen var indsenderen nødsaget til at passere Skidenstræde. Han var så uheldig at falde og slog sit ene knæ og sin ene arm meget slemt. Nogle beboere i gaden som ilede ham til hjælp sagde at de i sne- eller regnvejr havde dette syn flere gange om dagen. I nævnte gade er der så mange større og mindre fordybninger at den, især i sne- eller regnvejr er fuldstændig inpassabel og fortovets brede sten hælder så skråt mod rendestenene at man med den største forsigtighed næppe vil kunne undgå at falde. Indsenderen kan så meget bedre tale herom da han daglig er nødsaget til flere gange at passere gaden. Og håber at de ansvarlige vil henvende deres opmærksomhed på denne gade og dens fortov, som øjensynlig ligger til skade for dem, som er tvungne at vandre denne vej.


Skidenstræde, eller som den hedder i dag: Krystalgade. Det kan meget vel have været her hvor Købmagergade passerer Skidenstræde at artiklens forfatter har fået av. (Eget foto)

(Politivennen nr. 12, Løverdagen den 23. marts 1816, s. 180-181).


Redacteurens Anmærkning

Krystalgade som den ser ud i dag stammer både hvad angår beliggenhed og bygninger hovedsagelig fra tiden efter branden i 1728. Før den tid lå den en del sydligere, en rest findes i Geddes Gård. Branden 1795 efterlod gaden nogenlunde uskadt.