09 maj 2015

Bekendgørelse Politie-Plakat

Politidirektøren i København gør vitterligt:

At de hyppige anmeldelser der indkommer om løse hunde løber om i gaderne, dels uden mundkurve, dels med uforsvarlige mundkurve, sætter politiet næsten dagligt i den ubehagelige nødvendighed at anse vedkommende med mulkter i overensstemmelse med den allerhøjeste plakat af 4. oktober forrige år. Uden at man dog kan erfare at dette lovbuds overtrædelse bliver sjældnere. Politiet har hidtil som oftest anvendt den mindste mulkt, uden tillige at lade de pågældende kunde dræbe. Men da denne blidere medfart ikke har haft den forønskede virkning, så finder jeg mig nu beføjet til at bekendtgøre: At allerhøjst bemeldte plakats bydende for fremtiden vil blive eksekveret på det strengeste således at enhver hund, som findes løs på gaden med uforsvarlig mundkurv eller helt uden mundkurv, af politiet vil blive foranstaltet dræbt og ejeren desuden straffet med mulkt fra 5 til 20 rigsdaler S. B.


København, politik. d. 22. marts 1816
O. H. Hvidberg


(Politivennen nr. 13, Løverdagen den 30. marts 1816, s. 198-199)