09 maj 2015

Underdanig Bøn til Kjøbenhavns Gouvernement

(Indsendt)

At Christianshavns beboere, i særdeleshed oldinge, rekonvalesenter og børn ikke har et sted i nærheden til at nyde den lige så tjenlige og nødvendige friske luft som bevægelse, er højst beklageligt. Man er forbudt at betræde volden om Christianshavn, uagtet det ikke indses hvorfor disse er mere hellige end de om København. Den lange linje uden for disse, såvel som vejen til Qvinti Batteri er ligeledes forbudt. De var førhen alle tilladte, til dels endog under krigen, og dog er de ovennævnte de eneste steder, hvor man kan nyde en smule frisk luft, efter at man her har måttet døje den ligeså skadelige som ubehagelige natatmosfære som nu engang det lokale gør nødvendigt, at Christianshavns beboere må tåle fra København. At adgang til disse steder altså måtte tillades, er et rimeligt ønske. Om indsenderen ikke tager fejl har en underdanig bøn herom i fjor været offentligt kundgjort. Den må hændelsesvis, men uheldigvis ikke være kommet de høje ansvarlige for øjne. Han vover underdanigst herved at gentage den.


(Politivennen nr. 15, Løverdagen den 13. april 1816, s. 217-218)