20 maj 2015

En Skik, som burde afskaffes.

Det er jo skik at når enhver civilist følger et lig skal han bære en sort kappe. Man kunne efter min mening have god grund til at at spørge: Hvorfor? Vil man svare at det er for at tilvejebringe en slags lighed blandt følget som vel synes at være den eneste grund, da svarer jeg: Dette kan på ingen måde være årsagen. For var det tilfældet, måtte de militære jo også ved ligfærd bære sådanne kapper Men disse binder blot et sort flor om deres venstre arm. Præsterne tilkendegiver ikke med ydre tegn deres sorg. De bærer samme dragt som ved alle deres øvrige embedsforretninger. 

Var det ikke nok når de civile enten mødte helt sorte, uden kappe, eller i affarvede klæder ligeledes med et sort flor om den venstre arm og om hatten? Hvorfor skal alene civilisten bebyrdes med denne udgift? Kan den militære under et kort ligfølge tåle vejrets påvirkning i blot uniformskjole uden overkjortel, kan den civile det vel også. 

Disse kapper må lejes og øger altså omkostningen ved at følge et lig. At mange ikke selv har sorte klæder, er intet svar da disse jo dog må bæres også under kappen. Og ligesom bedemændene nu har kapper at udleje, kunne de vel også have sorte klæder til udlejning. Men da disse ikke altid vil kunne passe enhver som er nødt til at bruge dem ved en sådan lejlighed, anses det som før nævnt mere rigtigt at de civile også blot tilkendegav deres sorg med sort flor om armen og hatten. Ikke alene ved ligfærd, men også under hele den befalede sørgetid. Mange udgifter ville dermed spares til gavn for mange ikke rige mænd.

(Politivennen nr. 29, Løverdagen den 20. juli 1816, s. 439-441)