09 maj 2015

En synderlig men sand Tildragelse i Vimmelskaftet


(Indsendt)

For nogle dage siden gik et par velklædte personer efter en aldrende mand som de anså for beskænket. Han mærkede det og begyndte at spille den aldeles druknes rolle. Under foregivende af at hjælpe ham nærmede disse to personer sig til ham og tilbød at ledsage ham til sit hjem. Men den enes hånd begyndte straks at arbejde i det sted af benklæderne hvor man plejer at have sit lommeur. Hvilket den tilsyneladende drukne havde i forvejen vel forvaret. Idet grebet skete, blev denne med et fuldkommen ædru, og tiltalte lommetyven med vældige skældsord samt tilbød ham løn på rygstykkerne for sit forsøg. Enten det nu var utilfredshed over at dette mislykkedes eller utilbøjelighed til at modtage den fortjente løn der bestemtes ham. Nok, han tøflede af. Men nogle der gik bagefter skulle have kendt ham og føjede til at samme person førhen havde anstillet samme frugtesløse forsøg med dem

(Politivennen nr. 15, Løverdagen den 13. april 1816, s. 227-228)