09 maj 2015

Bekendtgørelse

1) Det i den senere tid i Skuespilhuset forefaldne synes at forudsætte at de anordninger der sigter til der at bevirke orden og rolighed undertiden misforstås. Det er derfor blevet min pligt at bekendtgøre følgende:

Skønt det ikke skal være de Skuespilbesøgende forment på en sømmelig måde at ytre deres mening over skuespillene og disse opførelse er det dog aldeles utilladeligt ved piben, skrålen eller på anden sådan støjende måde at forårsage uorden og forstyrre den rolighed der tilkommer de øvrige skuespilsøgende, hvilken usømmelig adfærd derfor, i medhold af den ved plakat af 24. september 1753 kundgjorte allerhøjeste resolution vil blive påtalt og straffet.


Københavns Politikammer den 8. april 1816
O. H. Hvidberg


(Politivennen nr. 15, Løverdagen den 13. april 1816, s. 227-228)