24 maj 2015

Et fælt Syn paa Nørrebroe

(Indsendt)

Bag det lille hus som ligger udenfor Nørreport lige efter man har passeret broen over Peblingesøen er et aflukke omgivet af et gitterværk på en halv mands højde, inden for hvilken man daglig kan se en karl tage livet af kalve og lam. Da slagteri er af de bestillinger som burde henvises til afsides bekvemme lokaler, og da dette slagteri derimod foretages på et sted som uundgåeligt falder enhver i øjnene, som passerer broen udad og alleen ved Blågårds Vænge indad, og frembyder et ikke ubehageligt skue, så var det ønskeligt om vedkommende blev påtalt i det mindste at forsyne gitterværket med tæt til hinanden føjede brædder hvorved synet af hvad det foretages indenfor blev undgået


(Politivennen nr. 37, Løverdagen den 14. september 1816, s. 573)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar