13 maj 2015

Et Knippe Malersynder

(Indsendt)

Til de førhen i dette blad påankede uortografiske påmalinger på skilte kan tilføjes disse:


1. Uden for kælderen under huset nr. 87 i Vognmagergade hænger et skilt, hvorpå er afmalet en spegesild. Nedenunder læses:
Gode fede når Ske Siil.

2. På indgangen til auktionssalen i Store Kongensgade findes på den ene side malet
"Til Sahlen ringes 3 Gang"


3. På Gammelmønt nr. 254.
Her ... Sælges. Huger. og Skaaret
Böge Brend. Efter Maal
Tillige. Med Törre


4. Sammesteds.
Her Bekommes gode Norske
Fede Speje Seil.


5) Vognmagergade nr. 83.

Her sælges Eæg
de Ruschies Blang Sværd
til Stövler. og Sko.


6) Slippen nr. 160
Her udselges
elgels blanksværte
bestandig i Stuen


7) Slippen nr. 159
Her klenges
Porstelin og Lgas
I Bag Stuen


8) Slippen nr. 162.Her
Forfærdiges
og Er Tilkjöbs
alle
Sorter Mans
Klæder


9) Ved Nybørs nr. 67
Her op Wartes med Pons i Glasse Wiis


10) Sværtegaden nr. 71
A. Burgemeister
Glassliber og Graveerer
Bogstaver j Ægte Stene


10) Over kælderen under huset nr. 217 i Store KOngensgade findes et som anmelderen tror mageløst rulleskilt. At beskrive det, formår anmelderens pen ingenlunde. Kun tror han sandt at sige at det fortjener at ses.


(Politivennen nr. 19, Løverdagen den 11. maj 1816, s.  290-292)