13 maj 2015

Varsko i Antonistrædet

(Indsendt)

Søndag den 5. maj passerede jeg Antonistræde mellem klokken 9 og 10. Og da jeg var uden for huset nr. 236, blev jeg ved 2 arbejderes uforsigtighed, der var beskæftigede med at hvidte frontspidsen, ganske bestænket med kalk på mit tøj, eftersom der ingen afspærring var sat op, hvad der ved sådanne lejligheder altid burde være opsat. 

Idet jeg tager mig den frihed at anmelde ovennævnte, tager jeg langtfra ikke så meget hensyn til den tilsøling jeg blev udsat for, som følgerne af sådant kunne have for damer hvis klæder snarere der ødelagt, end de vores køn i almindelighed bærer. Jeg bør tilføje at sådant arbejde på helligdage strider ganske mod religiøsiteten og de gældende politibestemmelser.

(Politivennen nr. 19, Løverdagen den 11. maj 1816, s.  s. 293)