13 maj 2015

Nyttig Advarsel

(Indsendt)

Ubehageligere syn kan vel ikke gives end på en dag at se 7 druknede mennesker, hvoraf størstedelen er helt rådnede, ligge til skue i lighuset ved Langebro, og af hvilke nogle har ligget i 5 til 6 dage. De udbreder ydermere en yderlig slem stank, som for forbigående vel endog kunne have farlige anstikkende sygdomme til følge. Søndag den 28. april sås et menneske blev trukket op af vandet som for fire måneder siden blev savnet og som naturligvis var helt rådnet op. Men blev alligevel lagt til skue i lighuset, hvorved luften der ikke blev bedre. 

Man foreslår derfor at i der lighuset altid haves kister i beredskab, og at der er en plads på Amager for øjeblikkeligt at begrave sådanne rådnede legemer. Fremdeles foreslås at lighuset måtte ligge på et afsondret sted, ganske frit og opbygges i en runding af en to mur i højden og derom et gitterværk. Så tæt at hverken hund eller kat kunne krybe igennem, samt oventil et tag, ligeledes forsynet med trækhuller. For da kunne tilskuerne uden væmmelse nærme sig huset på den side hvor vinden kom fra. 

Ligeledes var det ønskeligt at der der røgedes med en antændt tjæretønde for a rense den på stedet, især i sommerheden, værende slemme lugt. Endnu meget mere af det som ligeledes fordærver luften her i staden, er den uskik at rådne fisk kastes i kanalen. For omtrent 14 dage siden have mange tilskuere på Højbro set en stor del fisk der lå ved broen og som forventeligt endnu kan ses ved klart vande. Vel ved man at det er forbudt ved politianordninger. Ved flittigt at lade efterse vandene, og om muligt, også at opdage gerningsmanden til noget sådant, ville denne uorden kunne forebygges. 

Ligeså ønskeligt var det også om i tørt vejr at bunkefejerne på de offentlige torve, ligesom også enhver husejer bliv forpligtet til at stænke vand på gaderne, forinden der blev fejet. Hvilket sker i andre storbyer som for eksempel Berlin og flere residensstæder. At støvet såvel ved fejningen som ved tørveaskens opkastning på skarnvognene uden forinden at fugtes er yderst ubehagelig for alles næse og øjne, det ved enhver af den daglige erfaring. Men  indsenderen anser det for afgjort at disse fine støvpartikler som indsuges i lungerne, kunne skade.

(Politivennen nr. 20, Løverdagen den 18. maj 1816, s.  297-299)

Til Forfatteren af "Nyttig Advarsel" see dette Blad no. 20.


(Indsendt)

Rimeligvis harmes De over den uskik at rådne fisk kastes i kanalen, hvorved luften vist nok ikke bliver sundere. Men endnu mere ville De sikkert have ærgret Dem, dersom De som indsenderen havde set hvor ivrigt to mennesker (formodentlig matroser) tirsdag den 21. maj i det den dag værende stille vejr fiskede rådne (rødlige) hornfisk op med hænderne, omtrent 30 til 40 i antal, ved Højbro. Og hvor pænt de rensede og afvaskede hver sit knippe. At de siden har solgt dem, eller i det mindste prøvet på det, er der vel ingen tvivl om. For at opsamle dem til egen mund var det helt sikkert ikke! 


Indsenderen er derfor ganske enig med flere vidner til dette vist nok afskyelige syn, at fattige folk må (og har måttet) spise denne drøje, ækle og sundheden så nedbrydende kost. Vores så årvågne politi vil sikkert sørge for at sådan fiskefangst med salg for øje fjernes. For dette er efter indsenderen mening ikke så vanskeligt for en påpasselige politibetjent som at forhindre rådne fisks udkastning i kanalen.

(Politivennen nr. 22, Løverdagen den 1. juni 1816, s. 337-338)