10 maj 2015

Et Spørgsmaal til Præsterne

Af en sand Broder i Christo

Skulle det i statens nærværende stilling ikke være sand objektiv såsom det er min subjektive sande tro, at det ville være enhver præsts hæderfulde fryd, uigengældeligt at påtage sig biskoppernes og amtsprovsternes forretninger?

Men Gud forbyde at enfoldige skulle forvirre dette spørgsmål således: Skulle det ikke være hver præsts hæderfulde fryd at se biskopperne og amtsprovsterne afsat? Nej Gud og øvrigheden bevare, og beskærme landet! Dette spørgsmåls opfattelse tilkendegiver derimod ikke alene enhver præsts sande og grænseløse højagtelse for embedets høje værd, og store fornødenhed, men er også den Gud behageligste, om fædrelandskærlighed vidnende højagtelsesbevisning mod disse ædle højærværdige embedsmænd, idet ingen af deres tilbedere, som er medbroder udi ordet, tvivler på at de jo gerne og villigt ville bringe staten det offer at dele en fattig medbroders skæbne udi ordet, og at nøjes med et helligt præstekalds usle indkomst.

København den 29. marts 1816
August Esmarch
medbroder udi Ordet

(Politivennen nr. 16, Løverdagen den 20. april 1816, s. 245-246)