10 maj 2015

Mere om offentlige Vandhuuses Anbringelse i Hovedstaden

I Politivennen nr. 1, side 5, findes en afhandling om vandhuse, eller lokummer. Indsenderen heraf mener at pissesteder er lige så nødvendige, og tror at sådanne indretninger meget vel kunne anbringes på i hvert fald hvert andet hus. De burde første gang foranstaltes fra øvrighedens side og siden vedligeholdes af husejeren, da det befrir ham fra hele tiden at skulle renholde og fra et næsten ufordrageligt svineri især om sommeren. 

Nævnte huse eller aflukker kunne indrettes på samme måde som de man ser på og ved Toldboden, under broerne, ved Christiansborg Slot og flere steder. Det burde under pengestraf være forbudt på et hvilket som helst andet sted på offentlig gade at skille sig ved sin nødtørft. Og vægterne om natten og politiassistenterne med deres underordnede burde ellers nøje have opsigt hermed. Og derved ville især i starten kunne indkomme ikke ubetydelige mulkter.

(Politivennen nr. 16, Løverdagen den 20. april 1816, s. 244-245)