18 maj 2015

H. Schiernings underlige Gravskift

(Indsendt)

Som et nyt bevis på at literatus K. H. Seidelin havde ret da han for en del år siden foreslog indskriftmestrene både i København og i andre danske steder, for derved at at forebygge besynderlige indskrifter, meddeles følgende underlige gravskrift som findes på Nykøbings kirkegård på Falster:


Herunder hviler
forhenværende Skibskapitaine
Henrik Schierning,
fød udi Stege paa Møen,
den 12te marts 1718,
og
som døde, efter Guds Villie, 180...
Han førte et ærbart og stille Levnet for Verden,
var dog den groveste Synder for Gud,
i Synds Erkiendelse og Tilflugt
til Naadestolen ved Jesu Blod
at renses, og ved hans tilegnende
Fortieneste at faa Seier over alle
aandelige Fiender.

Lovet være Gud
og vor Herre Jesu Christi Fader,
at den sildige Arbeider i Viingaarden
faaer, ligesom de Første.
Giv, o Lyssens Fader
at denne min Bekiendelse
Maae tjene Andre til Eftertanke!
Ja, o Gud, giør dog for Christi Blod
Min sidste Afskedstime god!

(Politivennen nr. 28, Løverdagen den 13. juli 1816, s. 425-426)

Redacteurens Anmærkning

Gravskriftet passer på Henrik Gregersen Schierning, født 12. marts 1718, død 26. april 1809 i Nykøbing Falster.