17 maj 2015

Ønske angaaende Gyngerne i Sorgenfrie og Charlottenlunds Skove

(Indsendt)

En af de forlystelser som skovbesøgende gerne og hyppigt nyder, er at lade sig slynge i de gynger som findes i Sorgenfri og Charlottenlund Skove. Anmelderen som selv har nydt denne fornøjelse, tænker dog ofte med gysen på det uheld der kunne ske hvis et af tovene som her oventil er gjort fast ved træer, gik itu. Hvilket jo er muligt da de ved vedvarende brug snart kan sønderslides. Han ønsker derfor at den ansvarlige vil sørge for at disse gynger tilligemed deres reb måtte efterses dagligt for at de der benytter sig af samme kunne være trygge for al fare.


(Politivennen nr. 27, Løverdagen den 6. juli 1816, s. 414)