17 maj 2015

Et Par Ord om Rundetaarn


(Indsendt)

Personer som af en eller anden grund vil skille sig selv ved livet, plejer i den senere tid ikke sjældent at vælge et middel som erfaringen har vist skaffer en temmelig hurtig og vis død. Nemlig den at styrte sig ned fra Trinitatis Kirketårn. Og det er en sørgelig sandhed at der inden for få år er omkommet 4 mennesker på denne måde. At den offentlige kun kan gøre lidt eller intet for at forebygge selvmord er ganske vist sandt. Men at det kan og bør hindres at det sker på denne måde er ligeså vist. 


Det er også besynderligt at denne genstand ikke har tildraget sig de ansvarliges opmærksomhed. Det er nemlig ikke nok at det menneske der tragter efter at ende livet på denne måde omkommer. Men det skrækkelige tilfælde kan let indtræffe at en forbigående sønderknuses eller lemlæstes af den nedfaldende. Og det må anses som en særdeles skæbnens styrelse at dette endnu ikke er hændt. Indsenderen vover derfor at indstille til højere vedkommendes prøvelse følgende forslag til en måde at forebygge disse gyselige scener:

Den mest passende indretning i denne henseende synes at være den: 1) At vinduerne i tårnet indtil opsynsmandens eller portnerens bolig forsynes med et tilstrækkeligt antal stærke jernstænger. At nogen selvmorder skulle føre file eller andre instrumenter med sig for at fjerne disse, kan man næppe forestille sig. Og om det var sådan, ville de forbigående snart opdage og hindre et sådant foretagende. 2) At i henseende til tårnets øverste del, et tegn blev tilstillet


(side 403-406 mangler. Resten af artiklen derfor også)


(Politivennen nr. 27, Løverdagen den 6. juli 1816, s. 401-402)