17 maj 2015

Et meget grovt Bedrageri


(Indsendt)

Verdensbørn er klogere end lysets børn, hedder det. Og denne sandhed bekræftes dagligt ved de mange snyderier og listige bedragerier som finder sted overalt. Som eksempel på det sender jeg Dem følgende fortælling om hvad der er sket mig i disse dage, med anmodning om at indføre det i Deres blad.


Forleden dag kom et fruentimmer, klædt i en grøn kjole med liv af samme slags tøj og efter udseende mellem 30 og 40 år gammel på min bopæl og falbød 8 pund vundet hørgarn. Hun foregav at hun selv havde spundet og vundet det. Men da hun ikke havde evne til at lade det væve til eget brug, ville hun sælge det for 2 rigsbankdaler pundet. Da jeg  ikke selv var hjemme, købte en af mine børn garnet i det tanke at garnet var pengene værd, dels også for at hjælpe konen af sin forlegenhed. 


Ved min hjemkomst erfarede jeg dette. Men da garnnøglerne syntes mig for tunge i forhold til deres størrelse, anede jeg bedrageri og undersøgte dem nøjere. Jeg fandt da efter at have afvundet en meget lille bedækning af ret godt garn at hele det øvrige nøgle bestod af en halmvisk fyldt med guldsand, der var svøbt ind i en linnedklud. Og at jeg således i stedet for 8 pund garn til 16 rigsbankdaler næppe havde 1 pund der kan bruges. Jeg lader herved følge 2 nøgler af garner som jeg beder må ligge til eftersyn hos Dem, om nogen skulle ønske at se hvor snildt sådanne bedragerier udføres. Måtte dette her anførte tjene til at gøre mine medborgere forsigtigere og lede til opdagelsen af bedragersken skal det være mig en stor trøst over mit tab.

   *   *   *


Udgiveren må i anledning af ovenstående erindre: At det er aldeles forbudt at købe af omløbere eller ubekendte da samme handel let kan befordre afsætning af tyvekoster og deslige. Også for ens egen skyld er det godt at overholde dette lovbud. For handler man kun med berettigede eller bekendte personer, så har man i påkommende tilfælde mand for sig og behøver ikke lade sig bedrage.


(Politivennen nr. 26, Løverdagen den 29. juni 1816, s. 398-400)