01 maj 2015

Skarnudkørsel ved højlys Dag

Menneskeskarn må kun udkøres fra hovedstadens bygninger om aftenen og natten. Hvorfor må så heste-, ko- og anden kvægurenlighed bringes ud ved højlys dag? Lugter de sidste mindre end det første? Blandes begge dele aldrig sammen, og i fald det er muligt, er lugten mindre ubehagelig ved dagslys end ved aftenens mørke? Mange hovedstadsbeboere, mange forbipasserende ønsker sikker at landmandens bekvemmelighed med at hente gødning ved højlys dag måtte volde hans næse mindre ubekvemmelighed. Den udkørsel af urin som betales, kan kun ske ved nattetid. Hvorfor må den som man får endog betaling for, ske ved dagslys til stor ubehag for mange lugteredskaber?

(Politivennen nr. 1, Løverdagen den 20de Januari 1816, s. 4-5)