07 maj 2015

Spørgsmaal om Pompevandet?

Kan en husejer med rimelighed forlange vandskat af husets beboere, når han lader sit pumperedskab forfalde i den grad at man i over et år har måttet hente det til husholdning nødvendige vand fra en gadepost, og han på trods af påmindelser ikke har været at formå til at foretage sig nogen reparation på samme, da han ikke selv bor i huset?

Udgiveren som ved at flere gårde på den måde mangler vand på grund af ejerens ligegyldighed eller efterladenhed, tror endvidere man må spørge: Et det ikke utilladeligt og stridende imod den almene sikkerhed? Da sådan vandmangel i ildebrandstilfælde kan få sørgelige følger?

(Politivennen nr. 11, Løverdagen den 16. marts 1816, s. 169)