07 maj 2015

I Anledning af Skuespiller Knudsens Jordefærd

Ikke nok så meget kan indsenderen - og med ham sikkert ethvert rimeligt tænkende øjenvidne - påskønne den ypperlige orden der fandt sted uden for kirken. Da indsenderen kun var der, kan han ikke omtale andet ved vores for fædrelandet og kunst for tidligt afdøde hædersborger, skuespiller H. C. Knudsens jordefærd, eller rettere sagt bisættelse i Trinitatis Kirke den 11. denne måned. At mange ædle mænd fra alle klasser ville bevise den fortjenstfulde afdøde den sidste ære ved at følge hans lig var let at se. Især af et folk der ved enhver lejlighed viser at det påskønner fortjenester hos hvem disse end findes. Og derfor havde vores årvågne politi også truffet de fortræffeligste foranstaltninger til god ordens vedligeholdelse. Og lige så meget må det glæde enhver at disse foranstaltninger udførtes med en lempelighed, en sindighed der var beundringsværdig. Indsenderen tror derfor gennem dette blad, hvilket han anser som det rette sted dertil, at byrde yde enhver, høj eller lav befalende, være sig civil eller militær, sin hjerteligste tak. Og håber at den vil blive af alle vedkommende ligeså vel optaget som den er ment.

(Politivennen nr. 11, Løverdagen den 16. marts 1816, s. 167-168)

H. C. Knudsens gravsted på Assistenskirkegården eksisterer den dag i dag, over 200 år gammel. (Eget foto).