07 maj 2015

Tydske Gader i en dansk Stad

(Indsendt)

Hvorfor finder man på hjørnet af Østergade og Kongens Nytorv navnet Osterstrasse -? Mon tyskere i deres byer viser den opmærksomhed for de danske og besudler deres huse med gaders navne i fremmede sprog? Indsenderen er overbevist om at enhver dansksindet med ham bønfalder ejeren om at lade dette tyske kradse bort og lade det danske stå alene.

(Politivennen nr. 11, Løverdagen den 16. marts 1816, s. 165)