02 maj 2015

Spørgsmål i Anledning af Fortogretten på Hovedstadens Gader

(Indsendt)

Indsenderen tillader sig at spørge om den politiplakat der bestemmer fortovsretten, har det omfang at den befaler at gå af vejen på fortovet for flere end en, når denne har rendestenen på sin højre hånd? For daglig sættes man især på Østergade i forlegenhed i denne henseende. Man ser ofte 5, 6 ja flere arm i arm som spærrer hele fortovet. At minde sådanne om det som man tror urigtigt heri er som oftest frugtesløst. Ja udsætter endog undertiden for ubehageligheder. Vil man nu ikke tale til sådanne fortovsstrygere, må man forlade fortovet, hvilket i dårligt føre og især for damer er meget ubehageligt. 


Daglig sættes man især på Østergade i forlegenhed, man ser 5-6 arm i arm spærre hele fortovet. Og påtaler man det, udsættes man for ubehageligheder. (Østergade 1788). 

Man ønsker derfor at vide til hvor mange ovennævnte plakat tager hensyn. At vige af vejen for en berettiget, vil vist ikke falde nogen ubehageligt, hvordan end fortovets føre måtte være. Men at nødes af to, tre armslyngede åbenmundede friskfyre at vige, sommetider, selv ud i de fra gadens midte til dennes sider opkastede på bortkørsel ventende snedriver og snavsdynger, samt at høre sådanne herrers skoggerlatter over deres udøvede heltedåd, er yderst harmfuldt for den der gerne vil vandre i fred og ro, og ikke selv vil volde nogen medborger eller medborgerinde mindste hindring på hans eller hendes gadevandring.

Svar

Når man går på den ene side af gaden som plakaten byder, behøver man ikke at gå af vejen for nogen. Men går man på den modsatte side, bør man vige for enhver man møder, det være sig en eller flere.

(Politivennen nr. 3, Løverdagen den 3. februari 1816, s. 39-41)