02 maj 2015

Reveillen eller Morgentrommen

Det er indlysende at denne morgentromme kan have sin store gavn i en fæstning og i en kaserne. Men det er lige så indlysende at i en hovedstad, i hvilken mange blandt dens beboere nødes til at arbejde indtil langt ud på natten ikke gør denne gavn. Alle soldater skal ikke drage på vagt på den tid reveillen trommer gennem gaden. Hvorfor skal da ham der fra forrige dags eksercits eller manøvre måske endnu er træt, forstyrres i sin hvile? Hvorfor skal den fredelige borgers morgenro forstyrres af den? Hvorfor den syge som hele natten har våndet sig på sit leje, vækkes af det blund som matheden først henimod morgenen forundte ham?

(Politivennen nr. 3, Løverdagen den 3. februari 1816, s. 38)