06 maj 2015

Svinsk Behandling af Fødemidler

Under den forrige politidirektørs bestyrelse blev i bladet Adrastea nr. 9 og 10 forrige år omtalt noget om den svinske behandling med levnedsmidler, hvoraf især saltets medfart ved dets udlosning og hjemkørsel fortjener at blive gentaget her.

Man tør love sig af vores nuværende driftige og opmærksomme politidirektør hr. justitsråd Hvidberg at han også skænker denne gentagne anmeldelse sin opmærksomhed. Selvom at alt hvad der vedrører levnedmidlers godhed og sundhed for en del hører under sundhedspolitiet, som dog ikke ses at det har lagt videre mærke til den herskende uorden ved levnedsmidlernes behandling, såsom med kød og brød, hvorom førnævnte blad anfører de uterligheder som finder sted med dem. Man skulle ikke tro at en dosis af alskens uterlighed hvoraf fyrsten såvel som stodderen får sin andel, befordrer sundhed og et langt liv. Er det sådan, så må man vel lukke øjnene ved synet af de gængse svinerier med mange slags fødevarer.


Spækhøker på Politivennens tid. 

Da vi danske så gerne optager skikke fra andre lande, især hvad stads og yppighed angår, hvorfor vil vi da ikke efterligne de lande i renlighed, som England og Holland roses så meget for?


Hvor anmelderen bemærker urenlig behandling, enten hos hørkræmmere, slagtere eller bagere, der køber han ikke sin vare. Hvis alle tænkte lige sådan, så ville renligheden blandt almuens mand snart vise sig til fornøjelse og hæder for nationen. Og da renlighed hører med til livets behagelighed, hvorfor lægger man da ikke mere vægt på dette gode, som dog ikke koster penge, men alene beror på en god vilje og den opmærksomhed man skylder sin næste og sig selv.


(Politivennen nr. 8, Løverdagen den 2. marts 1816, s. 113-115)