21 maj 2015

Syndflod i Store Kongensgade

Ved den stærke tordenregn som faldt fredag den 12. juli, blev en stor del af Store Kongensgade, især fra Dronningens Tværgade til forbi Hoppens Længe oversvømmet. Vandet stod ikke alene så højt at det i flere timer gjorde gaden upassabel, men det flød også ned i kældre og fordærvede beboernes sengetøj og husgeråd. Da slusen eller vandkisten på hjørnet af Hoppenslænge og Store Kongensgade ikke kunne modtage og aflede vandet, så formoder man den muligvis kan være forstoppet. De ansvarlige bedes derfor om at lade den efterse for at man kan være tryg for lignende tilfælde der kunne have meget farlige følger hvis det indtraf om natten.

(Politivennen nr. 30, Løverdagen den 27. juli 1816, s. 455)

Redacteurens Anmærkning

Hoppens Længe er det nuværende Hindegade