21 maj 2015

Lidt om Assistentskirkegaarden

(Indsendt)

For nogen tid siden lod anmelderen opklappe en grav på Assistenskirkegården, og da han tillige ønskede at have noget grønt på graven leverede han 2 rigsbankdaler til graverkarlen som sagde at han for dem ville købe et rosentræ. Tre dage derefter stod da også virkelig et rosentræ på graven. Men da han nogle dage derefter atter besøgte kirkegården for at se til træet, var det rykket op med rode og borttaget. Da dette er sket for flere som har gravsteder der, og nogle fortæller at have set, endog velklædte folk stjæle træer af gravene, var det vel at ønske at der måtte gøres noget for at få dette tyveri fjernet. Anmelderen foreslår derfor at graverkarlene tilligemed deres medhjælpere må holde vagt på skift på kirkegården, og når det lykkes dem at opdage en sådan gravtyv, så at denne må blive revset så alvorligt at andre kunne tabe lysten til at følge hans eksempel.


(Politivennen nr. 30, Løverdagen den 27. juli 1816, s. 454)

Grav fra 1815. De fleste bevarede grave fra dette tidspunkt ligger som dette åbent. Fra ca. 1820 synes det imidlertid at blive mere og mere almindeligt at hegne gravstederne ind således som det kan anes på gravstedet til venstre for gravstenen. Måske som følge af de mange tyverier af buske og træer? (Eget foto)