21 maj 2015

Om Øll

(Indsendt)

Blandt livets uundværlige fornødenheder hører øllet også til. Det vil sige velbrygget øl. Men blandt alle de ting som hovedstadens beboere savner særdeles meget
især om sommeren, hører også denne nordiske drik. For det meste er det tyndt, meget tyndt, skønt ikke godt køb. Ofte et aldeles klart og meget ofte bliver det overmåde hurtigt surt, hvorved det vel bliver mere læskende, men næppe behageligere eller sundere Det var derfor meget ønskeligt om der måtte kunne findes et middel hvorved det blev umuligt eller dog vanskeligere for en brygger at levere dårligt eller mådeligt øl. Og for at finde et sådant middel er det at indsenderen herved tager sig den frihed at henstille til sine kyndigere medborgere. Nu omstunder at finde sådant øl som fordum gav fores forfædre kraft, vil vel være ret vanskeligt.

(Politivennen nr. 30, Løverdagen den 27. juli 1816, s. 453)