13 juni 2015

En farlig Uskik

(Indsendt)

Man vil vide at flasker i ølkældrene renses med stødt glas i stedet for hagl. Årsagen til det kendes ikke, om det er af besparelseshensyn eller fordi stødt glas er bedre end hagl. Man advarer imidlertid mod denne rensning da man kan anføre et eksempel på at et menneske drak øl af en flaske og fik en stump glas i munden. Ølkælderen hvorfra øllet blev hentet, vil man af hensyn over for denne gang fortie da man kan formode at denne advarsel til være nok for vedkommende.


(Politivennen nr. 76, Løverdagen den 14de Juni 1817, s. 1285-1287)

Til det uskyldige Middel til at rense Flasker med, pag. 1336, kunde endnu føjes dette:

At årsagen til flaskers og stenkrukkers urenligheden ganske fjernes ved at komme vand i dem straks efter at de er blevet tømt og at lade dem stå med det i nogle dage eller endog kun nogle timer, da vandets bekendte egenskab opløser de dele som vin, øl og andre drikke efterlader og som ellers hæfter sig så tæt til flasken eller krukke, at disse endog ikke ved møjsommeligt arbejde kan fås rene. Blyhagl, messingfjer eller stødt glas som nogle bruger efterlader noget af metallet eller glasset og kan da som bekendt volde skade.

(Politivennen nr. 80, Løverdagen den 12te Juni 1817, s. 1349-1350)