13 juni 2015

Skadelige Insecter af Gadedrenge

De af Gothersgades beboere som bor lige over for Kongens Have har den store behagelighed at kunne forlyste sig med naturens på denne årstid så mangfoldige udvikling og ynde. Men denne behagelighed forbitres stundom for dem ved at nogle skadelige insekter af gadedrenge rovgerrigt overfalder de træer som står inden for kongens havemur og prunkende med deres skønne top rækker deres grene over muren til forlystelse endogså for forbigående. 

 "Nogle skadelige insekter af gadedrenge overfalder rovgerrigt de træer som står inden for kongens havemur og prunkende med deres skønne top rækker deres grene over muren til forlystelse endogså for forbigående". (Gothersgade med Kongens Have til venstre i dag. Der er ingen mur, men et gitterværk. Træerne er der. Eget foto.)

Således vovede nogle drenge i lørdag eftermiddag den 31. maj forsynet med en sten i et bånd at kaste denne op i et af de ovennævnte træer for derved at trække og nedrive blade og grene. Anmelderen kom til sit vindue og så denne utilladelige adfærd, harmedes derover og da ingen ville værne og træernes fred, påtog han sig den umage at jage disse drenge bort. Dog førnævnte adfærd blev gentaget efter 1½ times forløb af nogle andre drenge der var mere dristige og uforskammede. Væbnede med en stor sten forsøgte de ligesom de forrige at få grene og blade ned ved at kaste den op i træet, og det uanset den nogle gange nær havde truffet de forbigående i hovedet. Da de efter adskillige forsøg til sidst slog en tagsten på muren i stykker og de mærkede at anmelderen var opmærksom på dem, blev de bange og forlod i al hast deres vovestykke. 

Sådanne og andre lignende drengespilopper kunne dog let hæmmes når forbigående som så sådant ikke ville være ligeglade med det eller beboere af kældre og stuer der kunne være nærmest ved hånden, ville jage sådanne gadedrenge bort fra de slette streger de kan finde på og som vel har sin grund i barnagtighed, men derfor dog ikke er mindre skadelige.

(Politivennen nr. 76, Løverdagen den 14de Juni 1817, s. 1289-1291)