13 juni 2015

Om de smaa Modehandlere paa Østergade

Modehandlernes antal her i staden i den senere tid er steget til en sådan højde at man med god grund kan formode at en del af de mere eller mindre formuende af denne handel for størstedelens vedkommende om kort til vil se sig ruineret. Det må derfor være anmelderen tilladt at fremsætte følgende spørgsmål: Hvorvidt det er kræmmerne tilladt at sælge færdigsyede varer såsom stråhatte kapper, kraver, strimler mm., samt om de på Østergade i dørene siddende koner og piger har tilladelse til at drive denne handel så offentlig på en så alfar vej, og om disse ikke burde henvises til mere passende steder hvorfra de med tilladelse kunne sælge deres arbejder, da dette ellers er et indgreb i de førstnævntes rettighed som svarer deres næringsskat. For hvor ubetydelig end disse handel måtte anses, hindrer den dog mere eller mindre de andre i deres handelsrettighed.

(Politivennen nr. 76, Løverdagen den 14de Juni 1817, s. 1288-1289)

Østergade.