03 juni 2015

Bekjendtgjørelser

1. Dags morgen er følgende undveget fra Københavns Politiarrest:

1. Niels Waldberg, eller rettere Siøstrom, omtrent 30 år gammel, taler svensk, middel af vækst, noget koparret og har en flad næse, blonde eller lyse hår, og blågrå øjne. Han var iklædt mørkegrøn klædesfrakke, støvler, rund hat og lange blå benklæder, hvilken påklædning han muligt enten helt eller delvis har omskiftet.

2. Kirstine Elisabeth Hansdatter Lundstrøm, omtrent 24 år gammel, temmelig høj og slank, har noget udstående mund, samt fremviser veldannede tænder når han taler. Hun har store blå øjne, blondt hår og var iklædt en sort eller meget mørkegrøn frakke.

Der er grundet formodning om at disse personer enten samlet eller adskilt opholder sig her i staden. Alle advares mod at huse eller hæle dem da vedkommende i så fald på det strengeste vil blive sigtet efter anordningerne.

For opdagelsen således. At en eller begge personer igen overgives til politiet udbetales en dusør på 100 rigsbankdaler for hver person.

Københavns Politikontor, den 5. februar 1817
O. H. Hvidberg.

(Politivennen nr. 58, Løverdagen den 8de Februarii 1817, s. 910-911)


Den arresterede passer ikke på efterlysningen, men formentlig på Hvidbergs forventning. Vilhelm Marstrand: Anholdelse (1835). Københavns Museum.

Redacteurens Anmærkning

Københavns politiarrest på Nytorv var og er forbundet med Domhuset af den gangbro som populært går under navnet "Sukkenes Bro". Opkaldt sådan fordi det var herover man gik tilbage til arresten efter domfældelsen.

Det ser ud til at nr. 57 fra 1. februar mangler i samlingen.