07 juni 2015

Bøh i Antoniestrædet

Forleden aften ledsagede anmelderen en dame hjem fra et selskab. Vejen faldt igennem Antoniestrædet. Og i det man kom ud for huset nr. 230 forskrækkedes hans ledsager ved et brøl der pludselig lod sig høre fra kælderen under dette hus. Ved at undersøge tingen nogle dage efter har anmelderen fundet ud af at der står køer i denne kælder, og at den utålelige stank som man så ofte mærker i denne gade, rejser sig herfra. Køer er vist nok meget nyttige og uundværlige husdyr og skønt deres ekskrementers duft næppe forvolder færre ubehageligheder for næsten og sundheden end svinenes, er det dog tilladt at holde en mængde heraf i København. 

Anmelderen har ofte prøvet den fæle stank man er udsat for, når man går forbi et sted hvorfra gødningen af disse dyr udbringes på vognen for at blive kørt bort. Han ønskede en sådan tilladelse blev indskrænket for så vidt at kun de der havde rummelige og luftige stalde der vendte ud til gården måtte holde køer. Og at disses ophold i kældrene ganske og aldeles måtte forbydes. Hvad omtalte kælder angår, da er stanken som derfra udbredes så meget desto farligere og ulideligere som vinden ikke tilbørligt kan gennemstrømme og rense luften i gaden, der er smal og består for størstedelen af høje huse. Ekskrementernes bortkørsel på en ubehagelig måde pirrer allerede næsen på de der bor i gaden. Hvor meget mere må denne bestandig tiltagende og fornyede stank da ikke falde disse til besvær?

(Politivennen nr. 66, Løverdagen den 5te April 1817, s. 1030-1031)