16 juni 2015

Bøn til Vedkommende

Lige så ønskeligt det må være for beboerne i nærheden af pladsen fra Suhmsgade til Hausergade at se samme forandret til torv, ligeså ubehageligt er det at mange af den lavere klasse mennesker i denne tid dagligt røgter naturens krav der.

For at råde bod på denne uskik måtte vel opføres en simpel træbygning i den ene ende af pladsen hvor arbejderne ved det indrettede torv og de under arbejde værende bygninger kunne hjælpe sig.

(Politivennen nr. 81, Løverdagen den 19de Juli 1817, s. 1360-1361)

Hauser Plads. Bagest til venstre Hausergade. Til højre Suhmsgade, Pladsen er et resultat af ødelæggelserne ved Københavns Bombardement i 1807. Conrad Hauser (1743-1823) opkøbte og bebyggede Hausergade I dag en mondæn plads med en lille park og legeplads. (Eget foto).

Redacteurens Anmærkning.

En skribent giver i artiklen "Hauserpladsen", Politivennen nr. 905, lørdag den 4.maj 1833, s. 311-314 en samtidig beskrivelse af pladsen